Cardiac Science

At the Heart of Saving Lives ™

ViTri Medical är generalagent i Sverige

ViTri Medical AB är en grossist inom förbandsmaterial, medicinska förbrukningsprodukter och första hjälpen där vi sedan tidigt 2012 även är svensk generalagent för hjärtstartare från världsledande Cardiac Science.

Vi Tri Medical är auktoriserad distributör och generalagent för Cardiac Science

Våra kunder är huvudsakligen landsting, kommuner och andra offentliga kunder men även försäljningen via apotek till konsumentledet är växande. Produkterna marknadsförs också – via ett nätverk av återförsäljare och samarbetspartners – till industriföretag, ambulansverksamheter, polis och räddningstjänst, idrottsföreningar, konsumenter osv.

ViTri Medical AB förser återförsäljare med Cardiac Sciences AED-hjärtstartare Powerheart – det självklara valet för företag, föreningar, privatpersoner, sjukvårdspersonal, räddningspersonal och berörd personal i skolor.

ViTri Medical AB är certifierat enligt ISO13485, ett kvalitetssäkringssystem för hantering av medicintekniska produkter.

Du är välkommen att kontakta oss:

ViTri Medical AB 

Stensätravägen 9 A

SE-127 39 Skärholmen

Tel: +4687477660

Fax:+4687477679

info@vitri.se

Kontaktformulär

 

Cardiac Science

Cardiac Science är ett världsledande företag inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av diagnostiska, terapeutiska produkter och tjänster inom kardiologi som hjälper till att skydda hjärtan och rädda liv.

Huvudkontoret finns i Waukesha, Wisconsin, strax väster om Milwaukee, företaget har även tillverkningsenheter i Deerfield, Wisconsin, och kontor i Kalifornien, Danmark, Frankrike, Italien och Storbritannien.Kontakta oss för mer information eller offert på Hjärtstartare

Offert och Information