Skräddarsydda finansieringslösningar i samarbete med Siemens Finans

 

När det är dags att investera i ny utrustning till företaget är det många komponenter att ta hänsyn till. Allt kapital kostar, och det gäller att finna den lösning som bäst gynnar den egna verksamheten – både idag och för framtiden.
Vid banklån betalas hela köpesumman för ett objekt i förskott. Objektet bokförs som en tillgång och banklånet kan begränsa möjligheten till framtida bankkrediter. Vid köp med eget kapital bokförs objektet som en tillgång och det uppstår krav på avkastning på investerat kapital. Båda alternativen påverkar verksamheten negativt med rådande skattelagstiftning.

Att istället använda sig av hyra eller leasing innebär en rad fördelar. I korthet kan affärsprocessen förklaras enligt nedan:

  • Finansiering kan ses som ett trepartsförhållande mellan kund, leverantör och finansiär
  • kontrakt skrivs mellan kunden och leverantören
  • det finansierade objektet levereras varvid kunden skriver på leveransgodkännande
  • Därefter köper Siemens Financial Services objektet från leverantören.
  • Genom avtalet har lease-/hyrestagaren nyttjanderätt till utrustningen.

Kontakta oss eller någon av våra återförsäljare så berättar vi mer om fördelarna med att hyra och leasa sin utrustning.

Kontaktformulär

 

Finansiering för hjärtstartare i samarbete med Siemens Finans. Hyr eller leasa via Cardiac Science.Kontakta oss för mer information eller offert på Hjärtstartare

Offert och Information