Defibrillator, AED

Defibrillatorn, även kallad AED (Automated External Defibrillator) eller hjärtstartare, började utvecklas på 1960-talet. Ordet defibrillator kommer från ”de-fibrillate” som betyder ”av-flimra”, vilket syftar på att motverka det flimmer som pågår i ett hjärta vid ett hjärtstopp för att återställa hjärtats normala rytm.

Moderna defibrillatorer har ofta inbyggda röstfunktioner och textdisplay eller symboler som guidar användaren i hanteringen av hjärtstartaren, vilket gör spridningen av hjärtstartare större eftersom i princip vem som helst kan använda apparaterna.

Manuell defibrillator

Manuella hjärtstartare används av medicinskt utbildad personal, till exempel på sjukhus och av ambulanspersonal. Hjärtstötarna kan levereras antingen genom att flergångselektroder (sk paddlar) placeras på bröstkorgen, eller genom paddlar som är i direkt kontakt med hjärtat till exempel vid en operation.

Halvautomatisk defibrillator

Halvautomatiska hjärtstartare hjälper användaren genom talade instruktioner och text eller bilddisplay vilket gör att de kan användas av de flesta oavsett tidigare kunskap. När hjärtstartaren analyserat och hittat en felaktig hjärtrytm ombedes man att trycka på en knapp för att avge energistöten.

Helautomatisk defibrillator

En helautomatisk hjärtstartare fungerar på samma sätt som en halvautomatisk hjärtstartare men med skillnaden att den avger energistöten helt automatiskt utan att man behöver trycka på någon knapp, ifall hjärtstartaren detekterat en felaktig hjärtrytm som kan åtgärdas med en strömstöt.

Hjärtstartare för barn

En hjärtstartare kan användas på barn beroende på fabrikat antingen genom att använda speciella barnelektroder som begränsar energinivån i elchocken eller genom en omställning på själva hjärtstartaren för att begränsa nivån på chocken.

Självtester

Det är viktigt att säkerställa att en hjärtstartare verkligen fungerar när det skall användas. De flesta hjärtstartare på marknaden gör automatiska självtester men vad som ingår i dessa självtest, i vilken omfattning och hur ofta det görs varierar mycket beroende på modell.

Powerheart hjärtstartare

Defibrillator - AED - Definiton

Cardiac Science med huvudkontor och tillverkning i Wisconsin är en av de stora tillverkarna av defibrillatorer på världsmarknaden. Powerheart hjärtstartare har sålts i nära 600 000 exemplar i mer är 100 länder. Powerheart används av professionella användare och medicinskt utbildad personal i ambulanser, hos polis, räddningstjänst, i flygplan, båtar, privat i hemmet, på företag och hos föreningar, skolor, flygplatser, bibliotek och andra offentliga miljöer. De används även i de mest utsatta miljöer på grund av dess robusta tåliga design.

Cardiac Science hjärtstartare, Powerheart G5 är pålitliga, extremt användarvänliga och ger en snabb, effektiv anpassad behandling för patienten.

Rigorösa dagliga självtester (RescueReady system) av alla huvudkomponenter (elektroderna kontrolleras även för funktion vilket är mycket väsentligt) säkerställer att Powerheart via en avancerad algoritm med stor exakthet detekterar hjärtrytmen samt mäter impedansen hos varje patient och anpassar energistöten därefter (sk variabel eskalerande energi) för en effektiv behandling.

Överlägsen användarvänlighet

Powerheart finns både i semi-automatisk funktion och i helautomatisk version där hjärtstartaren avger energistöten helt automatiskt, utan att man behöver trycka på en knapp ifall hjärtstartaren detekterat en felaktig hjärtrytm som kan åtgärdas med en strömstöt.

Powerheart för barn

Powerheart hjärtstartare kan också användas på barn. Vid hjärtstopp på barn under 8 år och 25 kg finns speciella barnelektroder att tillgå. Finns dessa inte tillgängliga rekommenderas man att ändå använda vuxenelektroder.

Powerheart G5 har en rad fördelar

  • Tvåspråksfunktion genom enkel knapptryckning (svenska engelska).
  • Möjlighet att anpassa användarinstruktionerna efter användare.
  • Snabba chocktider.
  • Enkel uppdatering av ny programvara samt överföring av räddningsdata genom USB minne.
  • HLR feedback i realtid (extra tillval). Med hjälp av speciella elektroder kan man få en direkt återkoppling på utförda kompressioner.
  • IP55 – bra skydd mot fukt- och dammintrång.
  • Varnar 1 månad innan det är dags att byta elektroder.

Enklaste handhavande

Mycket enkelt och snabbt handhavande då den helautomatiska modellen sköts helt utan knapptryckningar (semi- auto endast 1 knapptryckning).

Optimal behandling

Automatisk eskalerande energi innebär att chocken anpassas efter den specifika patienten och omständigheterna vilket överensstämmer med klinisk erfarenhet.

Marknadsledande garantier

Oavsett hur mycket enheten används erhålls nytt batteri kostnadsfritt inom 4 år. Garantitiden på hela enheten är 8 år.

Framtidssäkrat

G5 är en ny teknisk plattform som medger goda möjligheter till uppdateringar för framtida krav och behov. Uppdateringar och kommunikation via USB-port.

Funktionstester

Enheten övervakar alla sina viktiga funktioner och signalerar i god tid inför utbyte av batteri, elektroder eller andra nödvändiga serviceåtgärder. Fullständiga självtester som inkluderar en ”riktig” urladdning i elektroden.Kontakta oss för mer information eller offert på Hjärtstartare

Offert och Information