Hur fungerar en hjärtstartare?

En hjärtstartare kan vara livsavgörande vid plötsligt hjärtstopp. Den drabbades chanser att överleva minskar med ca 10 procent för varje minut som går. Att tillkalla ambulans är förstås ett måste, men om man har en hjärtstartare till hands och hinner använda den inom tre minuter ökar personens överlevnadsmöjlighet med 75 procent!

Vi får ofta frågan ”hur fungerar en hjärtstartare?” Powerheart hjärtstartare är extremt pålitliga och enkla att använda. När man öppnar locket startar startar defibrillatorn automatiskt och ger tydliga instruktioner både via röstmeddelande och i en textdisplay, vilket underlättar användandet för personer som har nedsatt syn eller hörsel. Instruktionerna i displayen är också en säkerhetsfunktion ifall man måste använda hjärtstartaren i en bullrig miljö.

Hjärtstartaren vägleder användaren genom hela räddningsförloppet. Den instruerar hur man fäster elektroderna på patientens bröst. En på vänster sida ovanför bröstet och den andra över revbenen under bröstet på höger sida.

Hur fungerar en hjärtstartare. Denna artikel beskriver steg för steg hur du gör.

Hjärtstartaren kommer nu omedelbart att analysera hjärtrytmen och fastställa om patienten har hjärtstopp eller inte. Den mäter impedansen (det elektriska motståndet för en växelström) för att anpassa korrekt energistöt för varje specifik patient. Användaren instrueras att inte ha kroppskontakt med patienten och därefter avges energistöten antingen manuellt eller helt automatiskt beroende på modell av hjärtstartare.

Om patientens rytm skulle ändras under tiden som hjärtstartaren laddar upp för att leverera en chock kommer den snabbt ställa om sig och minskar då risken för en felaktig behandling.

Efter defibrilleringen fortsätter hjärtstartaren att ge instruktioner om hur man utför hjärt- lungräddning. 30 kompressioner varvat med två inblåsningar till dess patienten andas normalt eller hjälp anländer. Vissa hjärtstartare är utrustade med särskilda elektroder som man fäster på patienten innan hjärt- lungräddning. Hjärtstartaren kommer då även ge återkoppling på om man utför behandlingen korrekt, dvs om det sker i lagom takt och med rätt tryck.

Använda hjärtstartare på barn

Om patienten är under åtta år eller väger mindre än 25 kg byter man ut elektroderna mot elektroder som är specifikt anpassade för barn innan man defibrillerar. 

Använda hjärtstartare på personer med pacemaker

Powerheart hjärtstartare har detektorer för pacemakerspikar och anpassar behandlingen automatiskt.

Kontrollera och underhåll hjärtstartaren

Tack och lov är det väldigt sällan vi tvingas använda en hjärtstartare. Det är därför viktigt att kontrollera och underhålla batteri, mjukvara och elektroder. Powerheart gör omfattande dagliga självtester av alla huvudkomponenter. RescueReady System skall alltid visa grönt. Röd indikator betyder att något är fel och är markerat med ett kryss för att förtydliga även för färgblinda. Defibrillatorn indikerar då även med en ljudsignal var 30e sekund. Genom att öppna locket kommer den tala om vad som är fel både med röstmeddelande och information i textdisplayen samt lampindikatorer innanför locket.

Prestanda och sensitivitet

Powerheart uppvisar marknadens bästa prestanda gällande sensitivitet och specificitet gällande detektion av defibrilleringsbar hjärtrytm samt hjärtrytm som inte skall defibrilleras. Den har avancerade funktioner för att separera VT från SVT, leverera synkroniserad chock på ”R-taggen” samt även för detektion av pacemakerspikar. Den har även en högre känslighet för behandling av lågamplitud VF än flertalet andra produkter på marknaden.

Powerheart är en av U.S. Food and Drug Administration (FDA) godkänd produkt. FDA ställer världens strängaste krav på medicinsk utrustning.

Utbildningar i användning av hjärtstartare

Vill du gå en utbildning? Läs mer om våra utbildningar och boka här:

HLR utbildningar

eller kontakta oss om du har frågor om utbildningar på din ort!

Beställ en hjärtstartare

Om du vill beställa en hjärtstartare eller tillbehör så kan du se alla våra modeller här:

Produkter

Obs att vi även levererar tillbehör till andra fabrikat!

Instruktioner på video

Se även vår video för användning av Powerheart G5 AED (på engelska).

Utbildningsvideo för användning av hjärtstartare Powerheart G5Kontakta oss för mer information eller offert på Hjärtstartare

Offert och Information