Hjärt lungräddning

Livsavgörande hjälp vid hjärtstopp

Årligen drabbas ungefär 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Färre än 1 av 10 överlever. Därmed är det en av de vanligaste dödsorsakerna i vårt land. Vill du bidra till att rädda liv? Lösningen är enkel. Se till att det finns en hjärtstartare närheten – i hemmet såväl som på jobbet.

 

Hjärt- lungräddning och hjärtstartare räddar många liv!

I många hem och på de flesta arbetsplatser finns brandvarnare och brandsläckare uppsatta som en säkerhetsåtgärd om olyckan skulle vara framme. Vi på ViTri Medical AB tycker att det är en självklarhet att minst motsvarande livräddningsåtgärder ska vara standard även för hjärtstopp. Ett hjärtstillestånd kan drabba ung som gammal, var och när som helst. Den dystra sanningen är att varje år avlider flera tusen personer – kanske i onödan? Med hjärt- lungräddning och en hjärtstartare i närheten ökar chansen till överlevnad betydligt. Vår strävan är därför att defibrillatorer ska vara minst lika tillgängliga som brandsläckare. De ska finnas både i hem och på arbetsplatser.

Vad innebär ett hjärtstopp?

Vid ett hjärtstopp upphör plötsligt hjärtats pumpförmåga, oftast utan en i förväg känd anledning. För den drabbade innebär detta omedelbar medvetslöshet och efterföljande andningsstillestånd. Plötsligt hjärtstillestopp skall inte förväxlas med hjärtinfarkt, där hjärtmuskeln drabbas av akut syrebrist vilket leder till svår smärta och nedsatt pumpförmåga. Däremot kan en hjärtinfarkt också ofta leda till att hjärtat stannar.

Agera i tid med hjärt lungräddning

Tiden mellan att hjärtat slutar pumpa och behandling påbörjas är livsavgörande. Eftersom vår hjärna ständigt är i behov av syrerikt blod kan ett plötsligt hjärtstopp snabbt få katastrofala följder. För att den drabbade över huvud taget ska ha chans att överleva måste cirkulationen återställas inom loppet av några minuter. För varje minut som går utan behandling försämras överlevnadschansen med 10 procent. Oftast dröjer det dock längre än så innan ambulanspersonal anländer till platsen. Om personer som befinner sig i den drabbades omgivning, har kunskap om hjärt–lungräddning och tillgång till en hjärtstartare ökar överlevnadschanserna markant.

Utbildningar inom hjärt- lungräddning

Läs mer om våra utbildningar inom hjärt- lungräddning, första hjälpen och hjärtstartare över hela Sverige för både nybörjare och mer avancerade kunskaper inom D-HLR med hjärtstartare.

Vad gör en hjärtstartare?

En hjärtstartare (eller defibrillator) är en apparat som används för behandling av plötsligt hjärtstopp. Moderna hjärtstartare kräver varken yrkesexpertis eller erfarenhet för att användas. Det innebär att alla – även stressade personer utan erfarenhet av hjärt–lungräddning – kan begagna sig av hjärtstartare om situationen skulle kräva det. Våra defibrillatorer från Cardiac Science är framtagna för att vara just lätta att använda. Allt sker automatiskt! Hjärtstartaren instruerar steg för steg användaren hur denne ska utföra behandlingen genom att läsa upp instruktionerna. Därtill visas instruktionerna i text på en display. Detta medför att även personer med nedsatt hörsel kan använda apparaten och att hjärtstartaren är en ovärderlig livräddare även i bullriga miljöer.

Seriösa återförsäljare

Vi vill att det ska vara enkelt att behandla hjärtstopp. Därför har vi på vår hemsida samlat ett flertal seriösa återförsäljare av hjärtstartare. Hjärtstartarna kommer från Cardiac Science – ett världsledande företag inom kardiologi. Våra återförsäljare erbjuder även utbildning inom hjärt-lungräddning och första hjälpen.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om hjärtstartare från Cardiac Science? Besök våra återförsäljares hemsidor eller kontakta oss direkt.

Tillsammans kan vi rädda liv!Kontakta oss för mer information eller offert på Hjärtstartare

Offert och Information