Telefunken och HeartReset hjärtstartare ska inte användas

Läkemedelsverket har förbjudit försäljning av Telefunken och HeartReset hjärtstartare och uppmanar innehavare av dessa hjärtstartare att inte använda dem. Hjärtstartarna har tillverkats utan giltigt CE certifikat sedan 19 juli 2016, vilket betyder att kvalitet och effektivitet inte har kontrollerats och att man därför inte kan utesluta att det finns en säkerhetsrisk vid användningen. Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida.

Kontrollera serienumret

Om du har en Telefunken eller HeartReset hjärtstartare med ett serienummer som börjar på 1629 (år och vecka) eller högre, bör du byta ut din hjärtstartare.

Kontakta oss för att ersätta din hjärtstartare

Kontakta oss så kan vi hjälpa er med ett snabbt och förmånligt inbyte till Powerheart G5 från tillverkaren Cardiac Science!

 Kontakta oss för mer information eller offert på Hjärtstartare

Offert och Information